نکات آشپزی

ادویه هندی چیست و شامل چه ادویه هایی می‌شود؟

ادویه هندی چیست و شامل چه ادویه هایی می‌شود؟

ادویه هندی هندوستان را به عنوان سرزمین ادویه‌ها می‌شناسند. در این کشور ادویه‌های مختلفی وجود دارد که خاستگاه بعضی از آن‌ها شبه جزیره هندوستان بوده و بعضی دیگر تنها ادویه‌های پرکاربرد در …