شعر ما ز یاران چشم یاری داشتیم از حافظ با معنی کامل

ما ز یاران چشم یاری داشتیم

آرایه های ادبی شعر ما ز یاران چشم یاری داشتیم عکس نوشته ما ز یاران چشم یاری داشتیم شعر طنز ما ز یاران چشم یاری داشتیم  ما ز یاران چشم یاری داشتیم حافظ دیوان ما ز یاران چشم یاری داشتیم مدیری

شعر ما ز یاران چشم یاری داشتیم یکی از اشعار بسیار زیبا و معروف حافظ شیرازی است که طرفداران بسیاری دارد. این غزل زیبا یکی از معروف ترین اشعار حافظ است و توسط خوانندگان زیادی اجرا شده است. جالب است بدانید که محمدرضا شجریان از خوانندگان مشهور سنتی این غزل را در برنامهٔ شمارهٔ ۲۴۵ از مجموعهٔ برگ سبز در دستگاه سه‌گاه اجرا کرده‌ است. البته خوانندگانی معروف دیگری هم این غزل را اجرا کرده اند و محبوبیت این غزل به این دلیل است که تقریبا هر کسی از افراد شناخته شده و به اصلاح یاران خود انتظار کمک دارد، ولی خب خیلی وقت ها این انتظار اشتباه است و این غزل زیبا به این موضوع اشاره دارد.

ما ز یاران چشم یاری داشتیم

ما ز یاران چشم یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

تا درخت دوستی برکی دهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

گفت و گو آیین درویشی نبود

ور نه با تو ماجراها داشتیم

شیوهٔ چشمت فریب جنگ داشت

ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم

گلبن حسنت نه خود شد دلفروز

ما دم همّت برو بگماشتیم

نکتها رفت و شکایت کس نکرد

جانب حرمت فرو نگذاشتیم

گفت خود دادی بما دل حافظا

ما محصّل بر کسی نگماشتیم

معنی و تفسیر شعر

معنی بیت اول : ما از دوستان و همراهان خود توقع کمک و یاری داشتیم، اما بر خلاف آنچه که تصور می کردیم، خطا و اشتباه کردیم و نباید از این افراد انتظار بیش از حد داشتیم.

معنی بیت دوم : تا ببینیم که چه زمانی، درخت دوستی، میوه و نتیجه ای می دهد، اکنون رفتیم و تخم دوستی کاشتیم.

معنی بیت سوم : بحث و جدل رسم و آئين درویشان نیست وگرنه با تو عرض حالهای بسیار داشتیم.

معنی بیت چهارم : ناز و کرشمه چشمان تو، در نهان با ما سر جنگ داشت و ما اشتباه کردیم و آن را صلح و آشتی پنداشتیم.

معنی بیت پنجم : نهال زیبایی تو خود به خود دل افروز و زیبا نشد بلکه نفس همت خود را نگاهبان او کردیم.

معنی بیت ششم : اعتراض ها و حوادث بسیاری صورت گرفت و کسی شکایتی نکرد، آری ما جانب حرمت و احترام را نگاه داشتیم.

معنی بین هفتم : گفت: ای حافظ، تو خود دل به ما دادی و باراده خود این کار را کردی، ما مأموری برای کسی نفرستادیم و اجباری برای این کار وجود نداشت.

معنی و شرح واژگان و اصطلاحات

معنی حالیا : اکنون ، حالا.

معنی شیوه : طرز، راه و روش خوی ، عادت ناز، کرشمه مکر

معنی همت : اراده و آرزو و خواهش و عزم شجاعت و دلیری فال نیک بلند نظری (اصطلاح تصوف ) توجه قلب با تمام قوای روحانی خود به جانب حق ، برای حصول کمال در خود یا دیگری ، به نحوی که به غیر مقصود حقیقی ملتفت نشود. توجه پیر برای امر وجودی یا عدمی . نفس پیر. نفوذ ناپیدای شیخ در مریدان

معنی گلبن : بوته گل سرخ

معنی دم : نفس، گرما، آه، لحظه یا هنگام

معنی فروز : شعله ور سازنده و افروزنده .

معنی محصل : مأمور جمع مالیات یا هر وجه دیگری که از طرف حکومت به کسی یا به جماعتی تحمیل میشده است

منبع معنی غزل : باقریان موحد، رضا؛ (1390)، شرح عرفانی دیوان حافظ بر اساس نسخه دکتر قاسم غنی و محمد قزوینی، قم: کومه، چاپ اول

دسته بندی: شعر و ادبیات
بروز رسانی توسط در یکشنبه 23 آذر 1399
استفاده از مطالب سایت چی شی در سایر سایت‌ها فقط با کسب مجوز کتبی امکان پذیر است.