تغذیه

طبع آویشن گرم است یا سرد؟ مصلح آن در طب سنتی چیه؟!

طبع آویشن گرم است یا سرد؟ مصلح آن در طب سنتی چیه؟!

طبع آویشن آویشن، گیاهی دارویی با کاربرد گسترده در جلوگیری و درمان بیماری‌های مختلف، بویژه سرماخوردگی و عفونت‌های تنفسی، از دیرباز تاکنون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. از آویشن در فرهنگ‌ها …